U kan bij mij terecht voor

Algemene en pediatrische NKO aandoeningen

 • oorontstekingen (otitiden) & plaatsen van oorbuisjes (transtympanale drains)
 • bovenste luchtweginfecties & keelonstekingen (anginae)
 • snurken/ obstructieve ademhaling bij kinderen
 • wegname poliepen & amandelen (adenotonsillectomie)
 • afleveren voorschrift logopedie
 • allergie: diagnose en behandeling

Gehooronderzoek, tinnitus en duizeligheid

 • verminderd gehoor, lawaaischade
 • oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor lawaai (hyperacusis), drukgevoel in de oren
 • duizeligheid, benigne paroxysmale positievertigo (BPPV), ziekte van Menière
 • gehoortesten (audiometrie, tympanogram, oto-akoestische emissies)
 • evenwichtsonderzoek (na consult wordt het onderzoek uitgevoerd in het Imeldaziekenhuis)
 • voorschrift hoorapparaten

Neus- en sinusproblemen

 • verminderde neusademhaling en sinusitis
 • neustussenschotcorrectie (septoplastie) en verkleining van de onderste neusschelpen mbv radiofrequente ablatie
 • endoscopische sinusoperatie (FESS)

Snurken

 • heelkunde en/of radiofrequentie van het verhemelte en de neus
 • multidisciplinair overleg (longarts)

Stemproblemen

 • heesheid
 • stembandletsels (knobbeltjes, poliep, cyste, …)

Schildklierheelkunde

 • schildkliervergroting (multinodulaire goiter, schildkliernodule)
 • te snel werkende schildklier (hyperthyroidie)

Speekselklierziekten en heelkunde

 • speekselkliersteen (sialolithiasis)
 • onsteking van de speekselklier (sialoadenitis)
 • speekselkliergezwellen

Hoofd- en halsoncologie

 • diagnostiek van keel- en mondkanker (orofarynx, hypofarynx en larynxcarcinoma)
 • halsklieren (cervicale adenopathiën)
 • multidisciplinair overleg met oncoloog/radiotherapeut